သက်မွေးပညာသင်တန်းကျောင်းများ

(Vocational Training Institutes)

စဉ်သင်တန်းကျောင်းအမည်Training Institute Name
နည်းပညာမြှင့်တင်ရေးသင်တန်းဌာန (ဘယ်လင်း)Technical Promotion Training Center (Baelin)
အင်္ဂလိပ်ဘာသာကျွမ်းကျင်မှုသင်တန်းကျောင်း (ELPS)English Language Proficiency School Naypyitaw  
စင်ကာပူ-မြန်မာသက်မွေးပညာသင်တန်းကျောင်း (SMVTI)Singapore-Myanmar Vocational Training Institute (SMVTI)  
စက်မှုနည်းပညာလေ့ကျင့်သင်ကြားရေးသင်တန်းကျောင်း (SITE)School of Industrial Training and Education  
ကိုရီးယား-မြန်မာနည်းပညာ၊သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဆိုင်ရာ ဆရာအတတ်သင်သိပ္ပံ (KMTTTI)Korea-Myanmar TVET Teacher Training Institute (KMTTTI)  
ညောင်ရွှေသက်မွေးပညာသင်တန်းကျောင်း (NVTI)Nyaung Shwe Vocational Training Institute (NVTI)  
ဂျပန်-မြန်မာအောင်ဆန်းသက်မွေးပညာသင်တန်းကျောင်း(JMASVTI)Japan Myanmar Aung San Vocational Trianing Institute ( JMASVTI )  
ရတနာဂဟေဆက်နည်းပညာသင်တန်းကျောင်းYadana Welding Training Center (Aung San)  
လှိုင်သာယာသက်မွေးပညာသင်တန်းကျောင်း (HVTI)Hlaing Tharyar Vocational Training Institute (HVTI)