သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာန၊ ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ခု ပညာသင်နှစ်၊ ဝန်ထမ်းသားသမီးများအား ပညာသင်ထောက်ပံ့ပစ္စည်း ပေးအပ်ခြင်း အခမ်းအနားကျင်းပ

နေပြည်တော်၊ ဇွန် ၁၆ သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာန၏ ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ခု ပညာသင်နှစ်အတွက် အခြေခံပညာ (မူလတန်း၊ အလယ်တန်း၊ Read More …