၂၀၂၃ခုနှစ် တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲ အောင်မြင်ခဲ့ကြသူများ၏ ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်များတွင် ပထမနှစ် ဝင်ခွင့်ရသူများစာရင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း

စဉ ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်များ
ရန်ကုန်ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်
မန္တလေးကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်
သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာတက္ကသိုလ်
မြန်မာသတင်းအချက်အလက်နည်းပညာတက္ကသိုလ်
ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(မန္တလေး)
ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(ပြည်)
ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(မအူပင်)
ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(ဟင်္သာတ)
ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(ပုသိမ်)
၁၀ ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(တောင်ငူ)
၁၁ ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(သထုံ)
၁၂ ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(ဘားအံ)
၁၃ ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(မုံရွာ)
၁၄ ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(မိတ္ထီလာ)
၁၅ ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(မကွေး)
၁၆ ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(ပခုက္ကူ)
၁၇ ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(တောင်ကြီး)
၁၈ ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(လားရှိုး)
၁၉ ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(လွိုင်ကော်)
၂၀ ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(ထားဝယ်)
၂၁ ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(ပင်လုံ)
၂၂ ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(မြစ်ကြီးနား)
၂၃ ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(မြိတ်)
၂၄ ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(ဗန်းမော်)
၂၅ ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(ကလေး)
၂၆ ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(စစ်တွေ)
၂၇ ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(ကျိုင်းတုံ)