အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံကျောင်းများ

(Government Technical Institutes)

စဉ်ကျောင်းအမည်Institute Name
အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ (ပူတာအို)Government Technical Institute (Putao)
အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ (ဟားခါး)Government Technical Institute (Hakha)
အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ (လွိုင်ကော်)Government Technical Institute (Loikaw)
အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ (သံတွဲ)Government Technical Institute (Thantwe)
အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ (မော်လမြိုင်)Government Technical Institute (Mawlamyaing)
အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ (ကျောက်ပန်းတောင်း)Government Technical Institute (Kyaukpadaung)
အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ (ကျောက်ဆည်)Government Technical Institute (Kyaukse)
အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ (ပြင်ဦးလွင်)Government Technical Institute (Pyinoolwin)
အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ (မကွေး)Government Technical Institute (Magway)
၁၀အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ (ဂန့်ဂေါ)Government Technical Institute (Gangaw)
၁၁အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ (ချောက်)Government Technical Institute (Chauk)
၁၂အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ (ရေနံချောင်း)Government Technical Institute (Yenangyaung)
၁၃အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ (သရက်)Government Technical Institute (Thayet)
၁၄အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ (လက်ပံတန်း)Government Technical Institute (Letpadan)
၁၅အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ (ဝါးခယ်မ)Government Technical Institute (Wekhema)
၁၆အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ (လပွတ္တာ)Government Technical Institute (Laputta)
၁၇အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ (ကျိုက်လတ်)Government Technical Institute (Kyaiklat)
၁၈အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ (ကန့်ဘလူ)Government Technical Institute (Kantbalu)
၁၉အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ (ခန္တီး)Government Technical Institute (Khamti)
၂၀အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ (ရွှေပြည်သာ)Government Technical Institute (Shwepyithar)
၂၁အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ (အင်းစိန်)Government Technical Institute (Insein)
၂၂အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ (သန်လျင်)Government Technical Institute (Thanlyin)