အဆင့်မြင့်သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဦးစီးဌာန

(Department of Advanced Science and Technology)

နိုင်ငံတော်အတွက် အဆင့်မြင့်သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဆိုင်ရာပညာရှင်များ မွေးထုတ်ပေးနိုင်ရန်၊ အမျိုးသားစီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အထောက်အကူပြုနိုင်ရန်နှင့် သုတေသနနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို ပိုမိုအောင်မြင်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာ၀န်ကြီးဌာနအား ၁၉၉၆ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ (၂)ရက်နေ့ ရက်စွဲပါ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၃၀/၉၆)ဖြင့် ၀န်ကြီးဌာနအသစ်အဖြစ် တိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းခဲ့ရာတွင် ဦးစီးဌာန (၁၀)ခုဖြင့် ဖွဲ့စည်းထူထောင်ခဲ့ပြီး အဆိုပါဦးစီးဌာနများတွင် အဆင့်မြင့်သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဦးစီးဌာနအား ပါဝင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ရာ နိုင်ငံတော်၏ လိုအပ်ချက်အရ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သည့် မူဝါဒအပြောင်းအလဲများကြောင့် ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် အဆင့်မြင့်သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဦးစီးဌာနအား စက်မှုနည်းပညာမြှင့်တင်ရေးနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဦးစီး ဌာနနှင့် ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်း၍ လုပ်ငန်းများဆက်လက်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ယခုအခါ အဆင့်မြင့်သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာ ဦးစီးဌာနအား အမျိုးသားလူမှုစီးပွားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို အထောက်အကူဖြစ်စေမည့် သိပ္ပံ၊ နည်းပညာနှင့် ဆန်းသစ်တီထွင်မှု လုပ်ငန်းနယ်ပယ်များတွင် လိုအပ်သော ကျွမ်းကျင်သည့် လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်များ စဉ်ဆက် မပြတ် ပေါ်ထွန်းလာစေရေး အရှိန်အဟုန်ဖြင့် လေ့ကျင့်မွေးထုတ်ရန်ရည်ရွယ်၍ အဆင့်မြင့်သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာ ဦးစီးဌာနအား သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာန၏ (၃၀-၉-၂၀၂၁) ရက်စွဲပါ စာအမှတ်၊ သပန/အုပ်ချုပ်မှု (ဖွဲ့စည်းပုံ)/ ၂၀၂၁(၉၄၀)ဖြင့် အရာထမ်း(၁၅၇၂၃)ဦးနှင့် အမှုထမ်း (၂၇၂၁၅) ဖြင့် ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခွင့်ရရှိခဲ့ပါသည်။ အဆင့်မြင့် သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဦးစီးဌာနရုံးချုပ်အား သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာန၏ ရည်မှန်းချက်၊ ရည်ရွယ်ချက်များအား အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်တို့မှ ဦးဆောင်၍ လုပ်ငန်းဌာနခွဲ (၈)ခုဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားရှိပြီး ဦးစီးဌာန၏ ကွပ်ကဲမှုအောက်တွင် နည်းပညာတက္ကသိုလ်(၃၃)ကျောင်းနှင့် ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(၂၇)ကျောင်း ဖွင့်လှစ်ထားရှိပြီး လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်များ စဉ်ဆက်မပြတ်ပေါ်ထွန်း လာစေရေး ပြုစုပျိုးထောင် လေ့ကျင့်မွေးထုတ်ပေးလျက်ရှိပါသည်။ခေတ်မီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သော နိုင်ငံတော်ကြီးတည်ဆောက်ရန်အတွက် နိုင်ငံ၏လိုအပ်ချက်နှင့် လိုက်လျောညီထွေ ဖြစ်စေမည့် ဆန်းသစ်တီထွင်နိုင်သော ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ၊ အသိပညာရှင်၊ အတတ်ပညာရှင်၊ နည်းပညာရှင်များ ပေါ်ထွက်လာစေရေး၊ နိုင်ငံတကာအဆင့်မီ သုတေသနအခြေပြု တက္ကသိုလ်များအဖြစ် အဆင့်မြှင့်တင်နိုင်စေရေးနှင့် သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာအခန်းကဏ္ဍအား အဆင့်မြှင့်တင်နိုင်စေရေး၊၊


To emerge innovative intellectuals and science and technology professionals who are relevant to national needs for building a modern and developed nation, to promote as international standard research-based universities, and to elevate the role of science and technology

 • နိုင်ငံတော်အတွက် တိုးတက်ပြောင်းလဲလာသည့် သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဆိုင်ရာ လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်များ ပြုစုပျိုးထောင်ရန်နှင့် ခေတ်မီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သော နိုင်ငံတော်တည်ဆောက်ရေးနှင့် နိုင်ငံသားတို့၏ လူမှုစီးပွား ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဆိုင်ရာ လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဖြည့်ဆည်းပေးရန်၊

 • ဒေသနှင့်ကိုက်ညီသော သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာ သင်ကြား၊ သင်ယူနိုင်မှု အခွင့်အလမ်းများ တိုးတက်ရရှိလာခြင်းဖြင့် လူငယ်လူရွယ်များ၏ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုဆိုင်ရာ အခွင့်အလမ်း ပိုမိုမြင့်မားလာပြီး ဒေသတွင်းဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှုကို အထောက်အကူပြုစေရန်၊

 • သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဆိုင်ရာ ထိုးထွင်းကြံဆမှုနှင့် တီထွင်ဖန်တီးမှုရှိသော စွမ်းဆောင်နိုင်သူများ ပေါ်ထွန်းလာစေရန်၊

 • အမျိုးသားစီးပွားရေးနှင့် လူမှုရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်အတွက် အင်ဂျင်နီယာ၊ ကွန်ပျူတာ၊ လေကြောင်းနှင့် အာကာသပညာ အစရှိသည့် ကဏ္ဍများတွင် သုတေသနဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် ကုန်ထုတ် လုပ်မှုကို အထောက်အကူပြုစေရန်၊
 • မျက်မှောက်ကာလဖြစ်သော နည်းပညာခေတ်စိန်ခေါ်မှုကို ရင်ဆိုင်နိုင်မည့် အစဉ်လေ့လာသင်ယူနိုင်သော လူ့ဘောင်အဖွဲ့အစည်းကို ဖန်တီးပေးနိုင်သည့် သုတေသနအခြေပြု သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဆိုင်ရာ အဆင့်မြင့် ပညာရေးကဏ္ဍတစ်ရပ် ဖြစ်ထွန်းလာစေရန်။

 • ခေတ်မီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သော နိုင်ငံတော်တည်ဆောက်ရေးအတွက် အဓိကကျသည့် လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ် ပြုစုပျိုးထောင်ရန်။
 • ဝန်ကြီးဌာန၏မူဝါဒများ၊ ရည်ရွယ်ချက်များနှင့် ညွှန်ကြားချက်များအား အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ဝန်ကြီးဌာန၏မူဝါဒများနှင့်အညီ သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာ လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်များ လေ့ကျင့်မွေးထုတ်ပေးရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာ လူ့စွမ်းအားစုများဆိုင်ရာ မူဝါဒများချမှတ်နိုင်ရေး တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

 • ဝန်ကြီးဌာန၏မူဝါဒများနှင့်အညီ ဦးစီးဌာန၊ တက္ကသိုလ်များ၏လုပ်ငန်းများနှင့် လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်း ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရန် စီမံကိန်းများရေးဆွဲဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ဆက်စပ်ဌာနများ၊ ပြည်တွင်း/ပြည်ပအဖွဲ့အစည်း များနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

 • ဒေသလိုအပ်ချက်၊ လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီသော ဘွဲ့ကြို၊ ဘွဲ့လွန်သင်တန်းနှင့် ကာလတိုသင်တန်းများ ဖွင့်လှစ်နိုင်ရေး ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးခြင်းနှင့် ခေတ်နှင့်အညီ၊ လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်နှင့်အညီ သင်ရိုးညွှန်းတမ်းနှင့် သင်ရိုးမာတိကာများ ပြင်ဆင်ရေးဆွဲနိုင်ရေး ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

 • သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာ လူ့စွမ်းအားစုအမျိုးမျိုး (သင်ကြားရေး၊ စီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ထမ်းများနှင့် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ) ၏ အရည်အသွေး တိုးတက်မြင့်မားရေးအတွက် စီမံဆောင်ရွက်ခြင်း။

 • ဦးစီးဌာနနှင့် တက္ကသိုလ်များအတွက် စီမံကိန်းအခြေပြု ရန်ပုံငွေများလျာထားရေးဆွဲခြင်း၊ ရရှိရန်ပုံငွေများ ခွဲဝေချထားခြင်း၊ အသုံးစရိတ်များ စိစစ်ခြင်း၊

 • တက္ကသိုလ်များ၏ မြေယာပိုင်ဆိုင်ရေး၊ လုံခြုံရေး၊ ဥပဓိရုပ်ကောင်းမွန်ရေးနှင့် စိမ်းလန်းစိုပြေရေးဆိုင်ရာကိစ္စများ၊ တည်ဆောက်ရေးနှင့် ဝယ်ယူရေးကိစ္စရပ်များ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ဦးစီးဌာနနှင့် တက္ကသိုလ်များရှိ မော်တော်ယာဉ် များနှင့် မော်တော်ယာဉ်ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ စနစ်တကျ စီမံဆောင်ရွက်ခြင်း၊

 • တက္ကသိုလ်များနှင့် ဆက်စပ်ဝန်ကြီးဌာနများ၊ ပြင်ပလုပ်ငန်းဌာနများ၊ စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံများ ချိတ်ဆက်၍ Industrialized တက္ကသိုလ်များအဆင့်သို့ ရောက်ရှိနိုင်ရေး ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ကျောင်းသားများ၏ စွမ်းဆောင်ရည် အား ဖော်ထုတ်ပြသနိုင်ရန်နှင့် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ရရှိနိုင်ရန်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

 • အားကစားကဏ္ဍကို အားပေးမြှင့်တင်မှုအတွက် ကျောင်းတွင်း၊ ဇုန်အလိုက် အားကစားပြိုင်ပွဲများ၊ နိုင်ငံတကာ တက္ကသိုလ်အားကစားပြိုင်ပွဲများတွင် ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်ရေး ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

 • ပညာရည်မြင့်မားရေးနှင့် သုတေသနလုပ်ငန်းများ တိုးချဲ့ဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် တက္ကသိုလ်များအား သုတေသန အခြေပြုတက္ကသိုလ်များအဖြစ် ရပ်တည်နိုင်ရေး၊ နိုင်ငံတော်အကျိုးပြု သုတေသနလုပ်ငန်းများ ပေါ်ထွက်လာ စေရေး ဆောင်ရွက်စေခြင်း၊

 • Research and Education Network ထူထောင်၍ ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပအဖွဲ့အစည်းများ၊ တက္ကသိုလ်များနှင့် ချိတ်ဆက်ပြီး ပညာရေးနှင့် သုတေသနကဏ္ဍများတွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ပံ့ပိုးပေးခြင်း၊

 • တက္ကသိုလ်များ၏ သင်ကြားမှု၊ သင်ယူမှုနှင့် စီမံခန့်ခွဲရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်များ၏ အရည်အသွေးစီမံခန့်ခွဲမှု စနစ်များ၊ အရည်အသွေးအာမခံမှုစနစ်များ ထူထောင်မှုများနှင့် အရည်အသွေးအာမခံမှုဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ် များတွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် လေ့လာဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်း၊
 • Implementing Ministry policies, objectives and instructions; Taking responsibility for formulating policies on scientific and technological human resources for the training and development of scientific and technological human resources in accordance with the policies of the Ministry

 • Making plans for the processes and needs of department and universities in accordance with the Ministry’s policies; Cooperating with related departments and local / foreign organizations

 • Coordinating the opening of undergraduate, postgraduateand short-term courses which are matched the business needs and local needs; Updating curriculum and syllabus in accordance to the changing time and business needs;

 • Arranging for strengthening the quality of various Science and Technology workforce (teaching, administrative staff and students of DAST)

 • Planning project-based funds for department and universities; Allocation of funds; Scrutinizing expenditure

 • Managing and carrying out land ownership, security, improvement the images of universities, greening, construction, procurement matters of universities; Systematic management of motor vehicles and motor vehicle matters owned by the department and universities

 • Performing to reach the level of industrialized universities by linking universities with related ministries, external departments and factories; Performing to demonstrate student performance and to ensure job opportunities for students

 • Performing to participate in university sports competitions by zone and internationaluniversity games in order to promote the sports sector

 • Expanding education and research; Performing to make universities stand as research-based universities and to develop research activities for the benefit of the State

 • Facilitating to collaborate with local, international organizations and universitiesin academic and research sectorsby establishing Research and Education Network

 • Cooperating, monitoring and evaluatingin the establishment of quality management systems, quality assurance systems and quality assurance processes to improve the teaching, learning and administrative processes of universities;