အစိုးရနည်းပညာကောလိပ်များ

(Government Technological Colleges)

စဉ်ကောလိပ်အမည်College Name
အစိုးရနည်းပညာကောလိပ် (မိုးညှင်း)Government Technological College (Mohnyin)
အစိုးရနည်းပညာကောလိပ် (ရွှေဘို)Government Technological College (Shwebo)
အစိုးရနည်းပညာကောလိပ် (မြင်းခြံ)Government Technological College (Myingyan)
အစိုးရနည်းပညာကောလိပ် (နေပြည်တော်)Government Technological College (Naypyitaw)
အစိုးရနည်းပညာကောလိပ် (တောင်ဒဂုံ)Government Technological College (Southdagon)
အစိုးရနည်းပညာကောလိပ် (မန္တလေး)Government Technological College (Mandalay)
အစိုးရနည်းပညာကောလိပ် (ကျောက်ဖြူ)Government Technological College (Kyaukphyu)